Kezdo oldal MARKER INFORMATIKA KFT.
 
Inform�ci�: (+361) 459-6070
Szaküzlet�nkben bankk�rty�val is fizethet!

Lézernyomtatók, fénymásolók
Szkennerek, lapolvas�k, projektorok �s kieg�sz�toik
Tintasugaras nyomtat�k, fot�nyomtat�k, nagyform�tum� nyomtat�k
Tintapatronok, l�zertonerek minden nyomtat�t�pushoz
  

A funscreen c�lja, hogy ne a falra �s ne haszn�lt lepedore vet�tsen!
A dr�ga projektor meg�rdemel egy megfizetheto professzion�lis megold�st, val�di vet�tov�sznat a t�k�letes l�tv�ny �rdek�ben.
Ebbol az okb�l sz�letett meg a funscreen.
A vet�tov�szon m�lt�nytalanul elhanyagolt alkot�eleme a vet�t�stechnik�nak, ezt a hi�nyoss�got p�tolja a funscreen.

Funscreen �rlista

Vet�thetek a feh�r falra is?

Persze. Azonban egy a j�l eltal�lt vet�tov�szon haszn�lat�val sokkal meggyozobb eredm�nyt �rhet el.
A fekete keret seg�t az optikai be�ll�t�sban, �s kihangs�lyozza a tartalmat.

Mikor �rdemes tripod vet�tov�sznat v�s�rolni?

A tripod egy h�roml�b�, hordozhat� vet�tov�szon, melyet elsosorban adat-vet�t�sekhez (prezent�ci�k, oktat�si anyagok), eload�sokhoz aj�nlunk. K�nnyen, egyszeruen fel�ll�that�, �gy b�rhol, b�rmikor alkalmas egy prezent�ci� megtart�s�hoz.

Mikor �rdemes rol�s vet�tov�sznat v�s�rolni?

A rol�s, k�zi vez�rl�su vet�tov�szon a legsokoldal�bban felhaszn�lhat� term�k�nk. Egyar�nt alkalmas otthoni h�zimozi �s irodai, iskolai felhaszn�l�shoz. Olcs�bb megold�s mint a motoros v�ltozata, �s ezt aj�nljuk akkor is, ha a vet�tov�szon felszerel�s�nek hely�n nem el�rheto az elektromos �ram.

Mikor �rdemes motoros vet�tov�sznat v�s�rolni?

Az elektromos vez�rl�su vet�tov�szon nem csup�n luxus, hanem bizonyos helyzetekben elengedhetetlen. P�ld�ul nagy belmagass�gn�l figyelembe kell venni, hogy a mennyezetre szerelt, felengedett rol�s vet�tov�sznat k�zzel m�r neh�zkes el�rni.

Milyen k�pform�tum� vet�tov�sznat v�lasszak?

A k�pform�tumot elsosorban mindig a vet�to, projektor k�pform�tum�nak megfeleloen kell kiv�lasztani. Emellett m�s szempontokat is figyelembe vehet�nk, pl. egy olyan tanteremben, ahol a vet�t�st elsorsorban �r�svet�tokh�z alkalmazzuk, 1:1-es k�par�nyt v�lasszunk, hiszen az �r�svet�to is ezt haszn�lja, egy A4-es lapot �ll�tva �s fektetve is r� tudunk helyezni.

Mire val� a felso fekete kifut�?

A felso fekete kifut�nak nem csup�n eszt�tikai szerepe van a k�p be�ll�t�s�n�l, hanem seg�t a megfelelo magass�g kiv�laszt�s�ban is a vet�tov�szon leereszt�sekor.

Hogyan szereljem fel a rol�s vet�tov�sznat?

A term�ket egyszeruen felszerelheti, ha rendelkezik alapveto szersz�mokkal (f�r�, csavarh�z�), de elotte gyozodj�n meg r�la, hogy a fal vagy a mennyezet szerkezetileg k�pes megtartani a kiv�lasztott term�k s�ly�t, figyelembe v�ve a leh�z�skor kifejtett erot is. �s nem mell�kesen az is hasznos, ha a vet�tov�szon v�zszintesen van felszerelve.

Hogyan install�ljam a motoros vet�tov�sznat?

Az elektromos vet�tov�szon install�l�sa egyszeru, amennyiben van a k�zelben 230V-os konnektor. Ha azonban az elektromos vet�tov�szon t�pfesz�lts�g k�bele nem 230V-os vill�sdug�ban v�gzodik, felt�tlen h�vjon elektromos szakembert ... egy�b tekintetben pedig olvassa el figyelmesen a kezel�si �tmutat�t! �s nem mell�kesen az is hasznos, ha a vet�tov�szon v�zszintesen van felszerelve.

Falra vagy mennyezetre szereljem a vet�tov�sznat?

A vet�tov�szon kiv�laszt�s�n�l fontos szempont a hely, ahov� fel k�v�njuk szerelni. A term�keink egyar�nt alkalmasak mennyezeti vagy oldalfali r�gz�t�shez. A mennyezeti r�gz�t�s �ltal�ban eszt�tikusabb, azonban ekkor figyelembe kell venni a vet�tett k�p als� sz�l�nek t�vols�g�t a f�ldtol. Ennek be�ll�t�s�ban seg�t a felso fekete kifut�.


Milyen t�vols�gra �ljek a vet�tov�szont�l?

Az legmegfelelobb t�vols�g meghat�roz�sakor t�bb szempontot is figyelembe kell venni (belmagass�g, elso �s utols� n�zosor t�vols�ga), �s a felhaszn�l� �zl�se is befoly�solja a v�laszt�st, de alapvetoen a k�pmagass�g h�romszorosa az ide�lis.

Hull�mos a vet�tov�sznam fel�lete, mit tegyek?

A vet�tov�szon fel�lete anyag�b�l ad�d�an hull�mosodik. Ha a hull�mok alapvetoen vil�gos k�rnyezetben, s�rl� f�ny mellett �szlelheto, akkor az norm�lis jelens�g, ha azonban s�t�tben a v�sznat szembol vet�tve is meghat�roz�an l�that�ak, akkor forduljon a forgalmaz�hoz.

Milyen karbantart�st ig�nyel a vet�tov�sznam?

A gy�rt� a term�keit �ltal�nos h�ztart�si, irodai felhaszn�l�sra tervezte. Amennyiben a felhaszn�l�si k�rnyezet nem extr�m, ha nem az jacuzzi mellett haszn�ljuk p�r�ban, gozben vagy a s�r�zoben ezen n�zz�k a meccset cigif�st, repkedo rovarok �s boros�vegek k�z�tt, akkor a vet�tov�szon semmilyen k�l�nleges karbantart�st nem ig�nyel.

Hogyan tiszt�tsam a vet�tov�sznat?

A vet�tov�szon semmilyen k�l�nleges tiszt�t�st nem ig�nyel, ha m�gis koszol�dna, a legmegfelelobb a sz�raz, puha rongy a portalan�t�sra. A vet�tov�szon fel�lete eros szennyezod�sek eset�n l�gy mos�szeres v�zzel, d�rzs�l�s n�lk�l tiszt�that�. Figyelem!!! Elektromos vet�tov�sznak tiszt�t�sa csak a fesz�lts�g mentes�t�s ut�n v�gezheto �s a teljes sz�rad�sig nem helyezhetoek ism�telten fesz�lts�g al�!!! Amennyiben a term�khez adott kezel�si �tmutat� ettol elt�ro elj�r�st ismertet, akkor k�rj�k az ott le�rtak szerint j�rjon el!

Hogyan sz�ll�tsam a vet�tov�sznat?

�vatosan! :) Hordozni csak hordozhat� vet�tov�sznat aj�nlunk, lehetoleg azt is saj�t, erre a c�lra alkalmas t�sk�j�ban. Amennyiben m�gis sz�ks�ges a vet�tov�szon sz�ll�t�sa, mindenk�ppen a saj�t doboz�ban �s idoj�r�sbiztos eszk�zzel sz�ll�tsuk.

(Epson kivet�tok)


(P�tizz�k projektorokhoz)

 

 

V�szon, kivet�to, projektorv�szon